Obniżka!
Filozofia nauki

Filozofia nauki

K-FILOZOFIA3

New product

Nauka jest wspaniałym osiągnięciem ludzkości. Książka od lat jest nieocenioną pomocą dydaktyczną dla studentów i pasjonatów filozofii oraz nauk przyrodniczych, czego odzwierciedleniem jest jej niniejsze, trzecie wydanie.

29,90 zł

34,90 zł brutto

-5,00 zł

Nauka jest wspaniałym osiągnięciem ludzkości. Jak każdy wynalazek może być jednak niewłaściwie stosowana, zwłaszcza jeżeli nie do końca wiadomo do czego służy i jak działa. Elementarna wiedza o nauce, jej metodzie, strukturze, ambicjach, możliwościach i ograniczeniach, wydaje się być czymś nieodzownym dla współczesnego, wykształconego człowieka.

Książka Filozofia nauki zrodziła się przede wszystkim z wieloletniej praktyki dydaktycznej ks. prof. Michała Hellera, który prowadził wykłady dla kilku pokoleń studentów, oraz jego doświadczeń na polu popularyzacji nauki. Oba te obszary działalności wiążą się z koniecznością usuwania fałszywych uprzedzeń oraz prostowania najczęstszych błędnych poglądów i teorii.

Książka od lat jest nieocenioną pomocą dydaktyczną dla studentów i pasjonatów filozofii oraz nauk przyrodniczych, czego odzwierciedleniem jest jej niniejsze, trzecie wydanie.

Dane książki:

ISBN: 978-83-7886-251-2
Format: 125x195 mm
Liczba stron: 200

Spis treści:

Wprowadzenie
Przedmowa do drugiego wydania
Wstęp

Część I. Zagadnienia wstępne


1. Fenomen nauki


1.1. Znaczenie nauki
1.2. Wieloznaczność terminu „nauka”
1.3. Filozofia nauki a metodologia nauki
1.4. Nauki pokrewne i pomocnicze
1.5. Trzy światy Poppera


2. Metodologiczne typy nauk


2.1. Znaczenie klasyfikacji nauk
2.2. Teologia i nauki „świeckie”
2.3. Filozofia i nauki szczegółowe
2.4. Charakterystyka filozofii i style jej uprawiania
2.5. Nauki formalne i realne
2.6. Nauki empiryczne (przyrodnicze) i humanistyczne

Część II. Struktura fizyki


3. Wstęp do filozofii fizyki


3.1. Dlaczego fizyka jest nauką interesującą?
3.2. Kilka uwag o dziejach metodologii fizyki


4. Filozofia faktu


4.1. Wstępne określenia
4.2. Z dziejów rozumienia faktu
4.3. Kryterium falsyfikacji
4.4. Usprawiedliwienie indukcji
4.5. Przykład zastosowania indukcji
4.6. Metoda hipotetyczno-dedukcyjna
4.7. Fakty uteoretyzowane


5. Świat widziany przez teorie


5.1. Teorie – prawa – modele
5.2. Struktura teorii
5.3. Status poznawczy teorii fizycznych
5.4. Strukturalizm w fizyce
5.5. Modele
5.6. Prawa przyrody
5.7. Strukturalna stabilność
5.8. Teorie i fakty

Część III. Filozoficzne zagadnienia ewolucji nauki


6. Historyczne spojrzenie na nauki


7. Czy w nauce dokonuje się postęp?


7.1. Kumulatywizm – antykumulatywizm
7.2. Zasada korespondencji


8. Spór o racjonalność ewolucji nauki


8.1. Rewolucje naukowe według Kuhna
8.2. Odpowiedź Poppera – nauka w stanie permanentnej
        rewolucji
8.3. Lakatosa koncepcja programów badawczych
8.4. Anarchizm metodologiczny Feyerabenda
8.5. Internalizm i eksternalizm


9. Nieliniowy model ewolucji nauki


9.1. Nieliniowa strategia ewolucji
9.2. Struktury dyssypacyjne   
9.3. Zależność wyników od metod badania  
9.4. Bifurkacyjny model rozwoju nauki   

Część IV. O strukturalnym rozumieniu nauki i świata   


10. Wprowadzenie   

11. Strukturalizm matematyczny   

12. Rewolucje czy ciągłość rozwoju?   

13. Dwa rodzaje strukturalizmu   

14. Strukturalizm a metoda współczesnej fizyki   Zakończenie. Granice nauki i transcendencja   


1. Asceza nauki i postnowożytność   

2. Strategia granic   

3. Redukcjonizm i transcendencja   

4. Granice języka   

5. Pytania ostateczne   


5.1. Granice wyjaśniania i granice realizmu   
5.2. Istnienie i racjonalność   
5.3. Racjonalność i sens   


6. Horyzont   

Indeks