Regulamin

1. Sklep internetowy "Uranii", działający pod adresem https://sklep.pta.edu.pl, prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), wydawcę czasopisma "Urania - Postępy Astronomii".
Adres redakcji: "Urania - Postępy Astronomii", Instytut Astronomii UMK, ul, Gagarina 11, 87-100 Toruń
Dane wydawcy: Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, numer NIP: 521-122-23-90, REGON: 000811610.

2. Sklep internetowy "Uranii" prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Są to produkty nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski. Wyjątki mogą stanowić niektóre książki lub inne towary, dla których stan określony został jako "używane".

3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę https://sklep.pta.edu.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma informację e-mailową o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna po jego opłaceniu za pośrednictwem płatności internetowej, po zaksięgowaniu tradycyjnego przelewu na koncie sklepu albo po ustaleniach odnośnie odbioru osobistego opisanych w punkcie 5.

4. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony w sklepie internetowym "Uranii" produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe formy płatności opisane są w punkcie 12.

5. Oprócz opcji wysyłkowych istnieje także możliwość odbioru osobistego w punkcie sprzedaży (Urania - Postępy Astronomii, Instytut Astronomii UMK, Piwnice koło Torunia) po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu dnia i orientacyjnej godziny odbioru. W przypadku odbioru osobistego płatność może nastąpić w momencie odbioru zamówienia. Odbiór osobisty nie dotyczy prenumeraty "Uranii".

6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało do niego wysłane. Prawo do odstąpienia od umowy opisane jest  punkcie 13.

7. Ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Minimalna wartość zamówienia przy wysyłce na adres zagraniczny wynosi 90 zł.

9. Sklep przetwarza dane osobowe takie jak imię i nazwisko (lub nazwa firmy/instytucji), adres e-mailowy oraz adres pocztowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. Dane te są przetwarzane przez "Uranię" i PTA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Dane są przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia, bądź wysyłki prenumeraty. W przypadku uzyskania dodatkowej zgody od klienta, mogą być także przetwarzane do celów marketingowych. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania. W przypadku wyboru zapłaty za zamówienie w formie płatności internetowych, dane te mogą być przekazane operatorowi tych płatności (firmie FirstData, PayU, Dotpay lub PayPal, w zależności od wybranej metody płatności) na potrzeby realizacji danej płatności.

10. Korzystanie ze sklepu oznacza zgodę na używanie przez witrynę sklepu plików cookies. Są to proste pliki tekstowe akceptowane przez przeglądarki internetowe, niezbędne do przeprowadzenia procesu zakupu oraz do celów statystycznych. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Zasadami akceptowania lub odrzucania plików cookies można zarządzać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

11. Termin otrzymania przesyłki jest równy czasowi realizacji zamówienia (zwykle do 7 dni roboczych) plus czasowi dostawy.

12. Możliwe są następujące metody płatności:
- tradycyjny przelew bankowy na konto sklepu,
- tzw. szybki przelew bankowy (on-line, za pośrednictwem FirstData),
- płatność kartą płatniczą lub kredytową (on-line, za pośrednictwem FirstData),
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym (zobacz punkt 4)

13. W okresie 14 dni od dostarczenia towaru klient sklepu ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Prawo to przysługuje: (1) osobom fizycznym dokonującym zakupu w sklepie internetowym dla celów niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz (2) przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, o ile zakup nie ma charakteru zawodowego. Zwracany towar musi być w pełni kompletny i nie może posiadać śladów użytkowania. Towar taki należy odesłać na własny koszt na adres sklepu, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i numerem konta, na który sklep ma dokonać zwrotu zapłaty (oświadczenie można przesłać w wersji papierowej albo elektronicznej). W ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia sprzedawca dokona klientowi zwrotu płatności (cena produktu i koszty dostawy według najtańszej opcji), przy czym jeśli w podanym terminie sprzedawca nie otrzyma zwracanego produktu, to zwrot płatności zostanie odroczony do momentu gdy produkt zostanie zwrócony sprzedawcy. Zwrot nastąpi w formie takiej jak nastąpiła płatność (czyli na konto, z którego nadeszła płatność, albo zwrot na kartę płatniczą) lub na wskazany w oświadczeniu numer konta. Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt ze sklepem (e-mailowy lub telefoniczny). Zgodnie z ustawą, prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny nie obejmuje prasy (punkt 14) oraz zamówień odebranych osobiście (punkt 45). Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.

14. Prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość nie dotyczy prasy (w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie). Nie wyklucza to prawa do reklamacji, co jest opisane w punkcie 15.

15. Klient ma prawo do złożenia reklamacji (w formie pisemnej, e-mailowej lub za pośrednictwem strony internetowej sklepu). Sklep rozparzy reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej, prosimy o kontakt - towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a gdyby nie było to możliwe (np. wyczerpanie nakładu danego numeru), klientowi zostanie zwrócona równowartość ceny produktu.

16. Polskie Towarzystwo Astronomiczne odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym (z wyjątkiem sytuacji, gdy zakupu dokonuje przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, o ile zakup ten nie ma charakteru zawodowego).

17. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego "Uranii" nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach sklepu internetowego "Uranii", składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z Polityką Prywatności Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, w tym w szczególności z godnie z tzw. przepisami RODO. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa.

19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Załącznik nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz "Urania - Postępy Astronomii" przykładają szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów. Stosowane są odpowiednie środki techniczne i oprogramowanie zapewniające bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie danych.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa.

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celu realizacji zamówienia.

4. Ofertę sklepu internetowego można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, są one potrzebne jedynie w przypadku zakupu produktu (w procesie rejestracji konta w sklepie).

5. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktu z Klientem (np. wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mailowy), do obsługi konta w sklepie internetowym, do czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży (np. do wysłania produktu).

6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności (PayU, Dotpay, First Data Polcard, PayPal) jeżeli klient wybierze formę płatności za pomocą karty płatniczej. Jest to niezbędne do realizacji takiej płatności.

7. Dane osobowe mogą być wykorzystane do celów marketingowych jedynie za dodatkową dobrowolną zgodną klienta. Nie jest ona konieczna do realizacji zamówienia.

8. Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz "Urania - Postępy Astronomii" zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (w tym tzw. RODO), w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Polskie Towarzystwo Astronomiczne lub "Urania - Postępy Astronomii" zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne lub "Uranię - Postępy Astronomii" danych osobowych innemu administratorowi danych.

8. Witryna sklepu wykorzystuje adresy IP do celów technicznych związanych z administracją serwerem, a także do celów statystycznych.

9. Witryna sklepu korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe akceptowane przez przeglądarki internetowe. Pliki te są niezbędne do obsługi procesu logowania się do swojego konta w sklepie, do przeprowadzenia procesu sprzedaży, a także do celów statystycznych. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Plikami cookies można zarządzać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, odpowiednia ustawiając ich akceptowanie/odrzucanie.

10. Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Załącznik nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Urania - Postępy Astronomii
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Ważne: prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy:
- czasopism,
- treści cyfrowych,
- nagrań dźwiękowych, wizualnych, programów komputerowych, jeśli zostały dostarczone w zamkniętym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu

Wzór formularza odstąpienia od umowy: pobierz plik formularza w formacie PDF

Produkt dodany do schowka

Informacje na temat RODO oraz cookies znajdują się w zakładce "ochrona prywatności".