Informacje o nas  

"Urania - Postępy Astronomii" (PL ISSN 1689-6009) jest dwumiesięcznikiem poświęconym upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstało w roku 1998 z połączenia "Uranii" (ISSN 0042-0794) - dotychczasowego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, ukazującego się od 1922 r. i "Postępów Astronomii" (ISSN 0032-5414) - dotychczasowego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, wychodzącego od 1953 r. Zachowana zostaje dotychczasowa numeracja "Uranii".

Strona internetowa: https://www.urania.edu.pl

 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku. Statutowym celem Towarzystwa, jako zrzeszenia o charakterze naukowym, jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki oraz popularyzacji astronomii w społeczeństwie. W tym celu prowadzi m. in. działalność wydawniczą, a w szczególności wydaje czasopismo i portal "Urania - Postępy Astronomii", czy program telewizyjny "Astronarium".

Strona internetowa: https://www.pta.edu.pl

Produkt dodany do schowka

Informacje na temat RODO oraz cookies znajdują się w zakładce "ochrona prywatności".